Kurs Podstawy Fotografii 23,24,25 MARCA

Podstawy Fotografii, kurs odbywa się w Toruniu przy ul. Długiej 25/39  – więcej informacji.