Kurs Podstawy Fotografii 14,15,16 WRZEŚNIA

Podstawy Fotografii, kurs odbywa się w Toruniu przy ul. Długiej 25/39  – więcej informacji.