Kurs Podstawy Fotografii – 5,6,7 LIPCA

Podstawy Fotografii, kurs odbywa się w Toruniu przy ul. Długiej 25/39  – więcej informacji.